מעורבים בניהול הפסולת שנוצרה.

הצריכה באופן כללי מציגה הפחתה משנה לשנה ולמרות שיש עליה קלה בצריכת הגז ב 2019- ביחס ל 2018- , צריכת הגז למ”רמוצר, נמוכה יותר.

הפחתת צריכת הגז נובעת מהתקנת מערכת בקרת חמצן ולחץ בתנור 3, כך שמשתפרת היעילות של זה וככה מפחיתים את הצריכה.