קמפיין חברתי עם ,@Pepitamola שגרירת המותג .Neolith®

השיקה קמפיין חברתי Neolith® Group ,2018- ב שהפכה לשגרירה של מותג ,@Pepitamola עם בגלל שהיא מייצגת הרבה מערכיה איתם ,Neolith®I החברה מגדירה את עצמה: משפחה, צניעות וסבלנות.

שאפה לתרום Neolith® Group בעזרת קמפיין זה גרגיר חול להעלאה למודעות ושילוב חברתי של אנשים עם תסמונת דאון תוך שבירת דעות הקדומות מסביבם.

ואת כל האנשים הלוחמים ,Pepita גם להוקיר את המתמודדים עם אתגרי החיים בצורה חיובית, תשוקה ונוקשות.

התחייבה לתרום חלק מהרווחים Neolith® Group כך שמטרתה Pepitamola שלה בסוף השנה לקרן העיקרית הינה בדיוק זאת: להילחם בנרמול והשתלבות של אנשים עם יכולות שונות ויוצאות מן כלל כמו .Pepita