שיתוף פעולה עם החברה הלאומית לתסמונת דאון בארצות הברית.

Neolith® , בספרד Pepitamola בעקבות שיתוף הפעולה עם קרן התחילה קמפיין חדש בשיתוף פעולה עם החברה Group . ב 2018- )NDSS( הלאומית של תסמנונת דאון
הארגון המוביל לזכויות של האנשים עם תסמונת דאון.

מטרת האיחוד הזה היה להעלות למודעות ולתרום למעורבות החברתית של אנשים עם תסמונת דאון, דרך שגרירת המותג, ברשתות @Pepitamola – מוכרת יותר כ ,Pepita Sierra החברתיות.

רו ביחד, פלטפורמה לתמיכה, NDSS – ו Neolith® Group העלאת מודעות והשתלבות חברתית לאנשים עם תסמונת דאון.

תי החברות עבדו ,@Pepitamola מאז תחילת הקמפיין עם ביחד ברמה הגלובלית, תוך קידום הערכים שלהן ומעורבותם של ילדים ומבוגרים אלה, דרך הפרסום והרשתות החברתיות.