שיתוף פעולה עם העמותה לתסמונת דאון בקסטז’ון.

תפה Neolith® Group ,2013 בשנת פעולה עם שירות ההכשרה ותעסוקה של עמותת תסמונת דאון בקסטז’ון, דרך העסקה של כוח האדם הצעיר ביותר שלה לביצוע של עבודה ידנית בחברה, בהדבקת מדבקות והרכבת דגימות של Neolith® Group.

הפעילות פותחה ב-מרכז מיוחד לתעסוקה של העמותה, שהתפקוד שלה היה דומה לזה של כל חברה.

Neolith® , עם סוג פעולות חברתיות אלה תרמה לשיפור איכות החיים של Group הצעירים הכי פגיעים בקהילה המקומית, תוך תמיכה במלחמה למעורבות התעסוקתית של כל סוגי הציבור.

Pin It on Pinterest

Share This