שיתוף פעולה עם קרן Vicente Ferrer.

יתפה פעולה Neolith® Group ,2016- ב Vicente Ferrer עם היוזמה מטעם קרן הודו(, שמטרתה ( Andhra Pradesh- ב הייתה להפוך את מצב העוני וחוסר שיוויון ההיסטורי ממנו סובלים: תוך ביצוע של מספר פעולות משפיעות על אנשים וקהילותיהם.

תרמה לבנייה Neolith® Group בפועל עבור Maruvapalli- של קבוצת הבתים ב הדליטים. החברים העניים והמופלים ביותר בחברה ההודית המונים 160 מיליון איש המתגוררים מחוץ לאוכלוסיה.

התושבים העתידיים עבדו בבנייה שלהם תוך כדי שהשיגו להם עבודה, שיפרו את סביבת החיים שלהם והשתתפו בהקמה של קהילות כדי להתגורר בצורה ראויה.

המגורים הציעו הגנה פיזית בסביבה אקלימית קשה: מונזונים, חום עוצמתי )מעל 45 מעלות( או עקיצות של בעלי חיים. פרויקט זה אפשר לדליטים להפוך לאדונים לגורלם תוך עידוד הכרת הזכויות שלהם, את ארגונם העצמי וההשתתפות בתוכניות חינוך, תברואה, מגדר, אקולוגיה או נכות.

תמכה באותה יוזמה Neolith® Group דרך הבנייה של 2 בתים עם מקלחת ושירותים המתאימה למנהגים וחומרים הזמינים באזור, שקיבלו שמות משל עצמם. .Granith® – ו Neolith®

Pin It on Pinterest

Share This