Neolith®Global Forest

תחת הרצון לשמור על הגיוון הביולוגי של הכדור הארץ, Group ®Neolith מצטרפת ליוזמה אקולוגית גלובלית חדשה המחפשת לשמור על עולם הטבע שלנו על ידי נטיה של 300 עצים בחלק מהמערכות האקולוגיות הכי מאוימות ושבירות בעולם.

מסע של עיור מחדש שתתבצע בעזרת Treedom, כדי להעניק הוקרה לרשת המפיצים עלה על עבודתם החשובה, על ידי נטיה עץ על כל אחד מהם.

Planting Life

קניה, קמרון, האיטי ואקוואדור הם האזורים שנבחרו כדי להריץ את פרויקט העיור האגרונומי הזה המורכב ממספר זנים כגון: 60 עצי עגבניה, 50 של גרווילאה ו-10 של מורינגה בקניה. 70 עצי קקאו, 35 עצי בננות בקמרון, וכמו כן 50 עצי קשיו בהאיטי ו-25 עצי קפה באקוואדור מה שיעניק שינוי גדול ויממן פרויקטים קטנים של יעור באזורים אלה.

בנוסף לעוד הטבות רבות ומגוונות, כגון הגנה על החי והצומח והמאבק נחד שחיקת הקרקע.

עם היוזמנה הזאת, ®Neolith תקלוט 68.450 טון CO2 ותערב סה”כ של 18 חוואים מה שתורם להספקה עצמית של הקהילה המקומית הודות למימון הישיר של החלקאים המקומיים, הכשרה שתגוון את היכולות שלהם ואת האפשרות ליהנות מהזדמנויות בנות קיימה אחרות.

®Neolith תוכל גם להמשיך בתהליך המשותף של כל העצים הנטעים ולבצע מעקב דרך פלטפורמה אונליין מתאימה ממנה ניתן לבדוק את הגיאולוקליזציה של כל עץ, את הגידול שלו או את מצבו וכמה CO2 הוא ספג במהלך חייו.

עתיד ירוק יותר

מחוות תודה ל-®Neolith כלפי המפיצים שלה ובוצע בהווה עם ערך ריאלי וניתן לכימות בעתיד, המפאר את ה-DNA בן קיימה המאפיין את המותג במטרה לתת השראה ולעודד את הקהילה של להתחבר לעובדה סביבתית גדולה זאת שמעסיקה את כולנו.

Pin It on Pinterest

Share This