Neolith® Global Forest

Met de wens om de biodiversiteit van de planeet te behouden, sluit de Neolith® Group zich aan bij een nieuw wereldwijd ecologisch initiatief dat onze natuurlijke wereld wil beschermen door 300 bomen te planten in enkele van de meest bedreigde en kwetsbare ecosystemen ter wereld.

Er wordt een herbebossingscampagne gerealiseerd door Treedom, waarbij voor ieder van de “partners” een boom geplant wordt, als blijk van waardering voor hun werk.

Planting Life

Kenia, Kameroen, Haïti en Ecuador zijn de gebieden die uitgekozen zijn om dit agrobosbouwproject in gang te zetten. Het gaat daarbij om diverse soorten, onder meer 60 tomatenbomen oftewel tamarillo’s, 50 Australische zilvereiken en 10 moringa’s in Kenia. Verder 70 cacaobomen en 35 bananenbomen in Kameroen, 50 cashewbomen in Haïti en 25 koffiebomen in Ecuador. Kleine agrobosbouwprojecten zullen met dit initiatief gefinancierd worden, wat een grote verandering in deze gebieden betekent.

En er zijn nog veel meer voordelen, zoals flora- en faunabescherming en ondersteuning van de strijd tegen gronderosie.

Bovendien absorbeert, Bovendien absorbeert Neolith® met dit initiatief 68.450 ton CO2. Bij het project zijn in totaal 18 boerderijen betrokken. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de zelfvoorziening van de lokale gemeenschap door directe financiering van de lokale boeren, opleidingen ter diversificatie van hun competenties en de mogelijkheid om te profiteren van andere duurzame kansen.

Neolith® zal ook de ontwikkeling van de te planten bomen gaan volgen, door middel van een eigen online platform. Hierop is van iedere boom de geolocatie te zien, evenals de groei en de conditie, en hoeveel CO2 de boom al opgenomen heeft tijdens zijn leven.

Een groenere toekomst

Dit gebaar als bedankje voor zijn distributeurs maakt Neolith® nu. Maar deze geste heeft ook echte en kwantificeerbare waarde voor de toekomst. Het laat bovendien heel duidelijk het duurzame DNA van Neolith® zien en hoe het merk ernaar streeft zijn community te inspireren en te enthousiasmeren om zich aan te sluiten bij dit grote milieukarwei dat zo belangrijk is voor ons allemaal.