Onze zorg voor afvalbeheer.

Het verbruik vertoont in het algemeen een vermindering van jaar tot jaar. Hoewel zich in 2019 een lichte toename van het gasverbruik voordeed in vergelijking met 2018, is het gasverbruik per m2 product juist lager.

De vermindering van het gasverbruik is te danken aan de installatie van het zuurstof- en drukregelsysteem bij oven 3, waardoor de efficiëntie van deze oven verbeterd is en het verbruik verminderd is.