Samenwerking met de Stichting Vicente Ferrer.

In 2016 werkte de Neolith® Group samen met een initiatief van de Stichting Vicente Ferrer in Andhra Pradesh (India). De missie van deze stichting is om iets te doen aan de bestaande situatie van armoede en historische ongelijkheid. Er vonden diverse acties plaats voor mensen en gemeenschappen.

Concreet: de Neolith® Group leverde een bijdrage aan de bouw van de van de Maruvapalli-woonkolonie voor dalits, een groep van 160 miljoen mensen, de armste en meest gediscrimineerde kastelozen die eigenlijk buiten de Indiase maatschappij staan.

De toekomstige bewoners werkten aan de bouw, wat hun werk opleverde, waardoor ze hun leefomgeving konden verbeteren en konden deelnemen aan het creëren van gemeenschappen waar ze waardig kunnen leven.

De huizen bieden fysieke bescherming in een klimaat met harde omstandigheden: moessonregens, intense hitte (meer dan 45º) en steken en beten van insecten en andere dieren. Dit project stelde de dalits in staat om hun lot in eigen hand te nemen, door bewustzijnsbevordering met betrekking tot hun rechten, zelforganisatie en deelname aan programma’s voor onderwijs, gezondheid, vrouwen, ecologie en beperkingen.

De Neolith® Group steunde dit initiatief met de bouw van 2 huizen met badkamer en douche, aangepast aan de gebruiken en beschikbare materialen van het gebied. Ze hebben toepasselijke eigen namen gekregen: Neolith® en Granith®.