Inicjatywa solidarna:
#KiloOfKindness.

Latem 2020 r. Neolith® Group zobowiązała się do przekazania istotnych darowizn na rzecz banków żywności z całego świata, przekazując 1 kg żywności za każdy m2 sprzedanego materiału z nowej Six•S Collection, aby zapewnić żywność osobom najuboższym i znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na całym świecie.

Prowadzona do końca 2020 r. inicjatywa solidarna będzie skierowana w szczególności do osób, na których życie pandemia koronawirusa wywarła najpoważniejszy wpływ.

We współpracy z siecią partnerów dystrybucyjnych zostaną przekazane zapasy żywności na rzecz lokalnych banków żywności z całego świata, zapewniając szerzenie przekazu solidarności i jego umacnianie na arenie międzynarodowej.

Neolith® Group zdaje sobie sprawę z niezwykle istotnej roli pełnionej przez te organizacje charytatywne w czasach pełnych niepewności. Jako firma etyczna, czuje moralny obowiązek niesienia pomocy, gdy tylko to możliwe.