Współpraca z Fundacją Vicente Ferrer.

W 2016 r. Neolith® Group podjęła współpracę w ramach inicjatywy Fundacji Vicente Ferrer w Andhra Pradesh (Indie), której celem było zmniejszenie ubóstwa i doświadczanych od pokoleń nierówności w regionie, prowadząc rozmaite działania mające wpływ na życie poszczególnych osób oraz ich społeczności.

W szczególności Neolith® Group przyczyniła się do budowy kolonii mieszkalnej dla dalitów w Maruvapalli. Są to najubożsi i najbardziej dyskryminowani członkowie indyjskiego społeczeństwa, których liczba sięga 160 mln osób żyjących w izolacji od reszty społeczeństwa.

Przyszli mieszkańcy pomagali podczas budowy, zyskując zatrudnienie, wnosząc wkład w poprawę swojego otoczenia i uczestnicząc w tworzeniu społeczności umożliwiającej godne życie.

Wybudowane obiekty mieszkalne zapewniały fizyczną ochronę przed trudnymi warunkami klimatycznymi, takimi jak deszcze monsunowe, uporczywy skwar (ponad 45º) czy ukąszenia zwierzęce. Projekt umożliwił dalitom przejęcie kontroli nad własnym losem, wspomagając ich w poznawaniu przysługujących im praw, organizowaniu się i uczestnictwie w programach edukacyjnych, zdrowotnych, skierowanych do kobiet, dotyczących ochrony środowiska lub osób niepełnosprawnych.

Neolith® Group wsparła inicjatywę poprzez budowę 2 obiektów mieszkalnych wyposażonych w łazienki z prysznicem, dostosowanych do zwyczajów oraz materiałów dostępnych w regionie, nadając stworzonym obiektom nazwy: Neolith® i Granith®.