Neolith® Global Forest

Z željo po ohranjanju biotske raznovrstnosti planeta se skupina Neolith® pridruži novi globalni ekološki pobudi, ki želi zaščititi naš naravni svet z zasaditvijo 300 dreves v nekaterih najbolj ogroženih in krhkih ekosistemih na svetu.

Okoljsko podjetje Treedom bo odgovorno za kampanjo za pogozdovanje, v kateri bo Neolith® zasadil drevo za vsakega od svojih “partners” in se jim na ta način zahvalili za sodelovanje.

Planting Life

Kenija, Kamerun, Haiti in Ekvador so države, ki so bile izbrane za začetek tega kmetijsko-gozdarskega projekta, ki vključuje različne vrste, kot so: 60 paradižnikov, 50 grevilk in 10 moring v Keniji. 70 kakavovcev in 35 bananovcev v Kamerunu ter 50 mahagonovcev na Haitiju in 25 kavovcev v Ekvadorju.

To bo prineslo velike spremembe in financiralo majhne kmetijsko-gozdarske projekte na teh območjih, poleg številnih drugih in zelo raznolikih koristi, kot sta zaščita rastlinskih in živalskih vrst in boj proti eroziji tal

S to pobudo bo, S to pobudo bo Neolith® absorbiral 68,450 ton CO2 in zagotovil delo 18 kmetom, kar bo prispevalo k samooskrbi lokalne skupnosti z neposrednim financiranjem lokalnih poljedelcev, ki se bodo preko usposabljanja priučili novih zmogljivosti in omogočili razvoj drugih trajnostnih priložnosti.

Neolith® bo lahko nadzoroval skupni napredek vseh zasajenih dreves in nadaljeval s spremljanjem na lastni spletni platformi, kjer bo možno preveriti geolokacijo posameznega drevesa, njegovo rast in stanje in količino CO2, ki jo je absorbiral v svoji življenjski dobi.

Bolj zelena prihodnost

Zahvala, ki jo Neolith® namenja svojim distributerjem, se udejanja sedaj, vendar bo imela resnično in merljivo vrednost v prihodnosti, obenem dokazuje trajnostni DNK blagovne znamke v prizadevanju in spodbujanju skupnosti, da se pridruži temu velikemu okoljskemu delu, ki zadeva vse nas.