Neolith® je dosegel kategorijo »carbon neutral«

Vodilna znamka površin je po novem »carbon neutral«.

Družba Neolith® z izravnavo ogljičnega odtisa v letu 2019 ni ustvarila emisij CO2 od vrat do vrat (gate-to-gate)

Neolith®, eden najbolj trajnostnih in ekoloških materialov na trgu.

Da bi dosegel zaželeno prepoznavanje »carbon neutral«, je Neolith® sledil mednarodno priznanemu GHG Protocol in je poleg visoke estrateške izravnave , ogljikovih misij uvedel dinamično strategijo trajnosti, ki je usmerjena v inovacijo.

Naša zaveza in rezultati v 2019

Ti ukrepi so dosegli ogljično nevtralnost pri celotni dejavnosti podjetja, kjer izstopa dejstvo, da 100% električne energije (v 2019), ki jo porabi, izvira iz obnovljivih virov energije. To pomeni, da se je v okolje prenehalo izpuščati nič manj kot 7.690 ton CO2 (*se ha utilizado para su cálculo, el mix eléctrico de 2019 publicado en la calculadora del Ministerio de Transición Ecológica).

Po drugi strani se 90% odpadkov, ki jih ustvari Neolith® reciklira, kar jim omogoča drugo življenjsko dobo bodisi znotraj podjetja, bodisi prek pooblaščenih tretjih oseb, kar kaže na močno zavezanost blagovne znamke za krožno gospodarstvo.

Tudi površine Neolith® odražajo ta načela, saj se do 48% teže plošče pridobi iz recikliranih materialov. (*glede na model se obrnite na spletno mesto in si oglejte certifikat: www.neolith.com/zona-de-descargas/#certificados).

Izboljšali smo tudi proizvodne stroje za povečanje energetske učinkovitosti, zlasti v peči tretje linije, kjer je bil nameščen sistem za nadzor nad O2 in tlakom, ki znatno zmanjšuje porabo plina. K temu lahko prištejemo še 40% zmanjšanje porabe dizelskega goriva v viličarjih in 20% zmanjšanje nastalih nevarnih odpadkov.

Vzpostavila se je tudi politika za zmanjšanje količine plastike za enkratno uporabo, kar je majhen ukrep a predstavlja velik napredek ,k ogljični nevtralnosti.

Glede na vizijo, ki jo ima blagovna znamka od svojega nastanka, je doseganje kategorije carbon neutral”, uresničitev enega glavnih ciljev podjetja.“

Mar Esteve

CMO, Neolith®

Neolith® poslovne prakse temeljijo na trajnosti in spoštovanju okolja. .

Vsi ti ukrepi neposredno ustrezajo ciljem GHG Protocol, q, ki vključujejo neposredne emisije iz dejavnosti podjetja (na primer zemeljski plin, dizelsko gorivo, značilno za uporabo v viličarjih), emisije povezane z električno energijo, ki jo uporablja podjetje in druge posredne emisije, ki jih dejavnost podjetja ustvarja vsakodnevno.

Ponosna sem, da lahko arhitekti, oblikovalci in potrošniki izberejo Neolith površine vedoč, da vlagajo v najbolj okolju prijazen Sintran Kamen na trgu in da bodo z njegovo uporabo takšni tudi njihovi projekti.
Mar Esteve

CMO, Neolith®

Majhen košček

Neolith® je izpeljal tudi različne okoljske projekteki so del njegove trajnostne strategije. Ti projekti kompenzirajo in absorbirajo določeno količino CO2.

V prihodnosti bo eden najvidnejših projektov potekal v Srednji Ameriki in bo namenjen zaščiti in ohranjanju edinstvene raznolikosti karibske obale v Gvatemali. .

Družbena odgovornost podjetja ni le v zagotavljanju čim bolj trajnostnih in etičnih praks, temveč tudi prispevanje majhnega koščka družbi in predvsem ljudem, ki niso bili rojeni pod tako srečno zvezdo kot mi.
José Luis Ramón

CEO, Neolith®

S tem projektom bo Neolith® sodeloval pri prizadevanjih za zaščito edinstvene biotske raznovrstnosti preostalih gozdov in džungle v regiji in tako pomagal pri soočanju z dejavniki, ki povzročajo krčenje gozdov z učinkovitim kazenskim pregonom, učinkovitim teritorialnim načrtovanjem, izobraževanjem, gospodarskimi priložnostmi in trajnostnimi pobudami za kmetijsko gozdarstvo.

Kot neposredni rezultat projektnih dejavnosti se bo do leta 2021, v okolje prenehalo izpuščati 4 milijone ton CO2 2 , ustreza 440.000 gospodinjstem v enem letu. Če upoštevamo trajanje projekta, predvidenega za 30 let Če upoštevamo trajanje projekta, predvidenega za 30 let, se bo število prihranjenih ton CO2 povzpelo na približno 22 milijonov.

.

Naše sodelovanje v projektu Ohranjanje karibske obale v Gvatemali bo imelo številne koristi, ne le za biotsko raznovrstnost te edinstvene regije, temveč tudi za ljudi, ki jo naseljujejo. Ta projekt bo ohranil naravni habitat in hkrati zagotovil družbenoekonomski zagon, ki ga eno najrevnejših prebivalstev v Srednji Ameriki tako zelo potrebuje.
José Luis Ramón

CEO, Neolith®

Pin It on Pinterest

Share This