Sodelovanje s Fundacijo za Downov sindrom iz Castellona.

Leta 2013 je Neolith Group® sodeloval s službo za usposabljanje in zaposlovanje Fundacije Downovega sindroma iz Castellona, tako da je najel njihovo najmlajše osebje, ki je v podjetju opravljalo manipulativno delo, ki je obsegalo lepljenje nalepk in urejanje vzorcev Neolith® Group.

Dejavnost je potekala v Posebnem centru za zaposlovanje fundacije, katere delovanje je bilo podobno kot v katerem koli drugem podjetju.

S tovrstnim socialnim delovanjem je Neolith Group® prispeval k izboljšanju kakovosti življenja najbolj ranljivih mladih v lokalni skupnosti in podprl boj za vključitev v delo katere koli vrste družbene skupine.