Sodelovanje z Fundacijo Vicente Ferrer.

Leta 2016 se je Neolith Group® pridružil iniciativi Fundacije Vicente Ferrer iz Andhra Pradesh (Indija), katere naloga je bila spremeniti položaj revščine in zgodovinske neenakosti z izvajanjem različnih akcij, ki vplivajo na ljudi in njihove skupnosti.

Natančneje, Neolith Group® je prispeval k izgradnji stanovanjske kolonije Maruvapalli za dalite. Najrevnejši in najbolj diskriminirani člani indijske družbe štejejo 160 milijonov ljudi in živijo izolirani od ostalega prebivalstva.

Bodoči stanovalci so našli zaposlitev s pomočjo pri gradnji, kar je vodilo v izboljšanje njihovega življenjskega prostora in doprineslo k ustvarjanju skupnosti za dostojno življenje.

Hiše so nudile fizično zaščito v težkem podnebnem okolju: monsunski dež, močna vročina (več kot 45 °C) in piki živali. Ta projekt je dalitom omogočil, da so postali gospodarji svoje usode s spodbujanjem zavedanja o svojih pravicah, samoorganizaciji in sodelovanju v izobraževalnih, zdravstvenih, ženskih, ekoloških ali invalidskih programih.

Neolith Group® je to pobudo podprl z gradnjo dveh hiš s kopalnico in tušem, prilagojenih običajem in materialom, ki so značilni za to območje, in ki sta dobili lastni imeni: Neolith® in Granith®.