Donation COVID.

I samband med hälsokrisen under 2020, i början av pandemin, deltog Neolith® Group i kampen mot viruset genom att åta sig att skänka ett ekonomiskt bidrag på 300 000 euro till tre sjukhus i Castellón; Hospital General Universitari, Hospital Provincial och Hospital Universitario de La Plana, alla belägna inom provinsen.

Denna donation användes till förvärv av personlig skyddsutrustning (PPE) för hälsopersonal som bekämpar COVID-19-pandemin.

Med detta ekonomiska bidrag, liksom med en serie förebyggande åtgärder som genomförs i fabrik och kontor (enligt hälsovårdsministeriets riktlinjer) ville Neolith® Group stå i frontlinjen under detta exceptionella tillstånd och visa sitt åtagande genom att skydda sina anställda, deras familjer och det lokala samhälle där det bor och verkar.

Pin It on Pinterest

Share This