Solidaritetsinitiativ:
#KiloOfKindness.

Under sommaren 2020 förband sig Neolith® Group att göra betydande donationer till matbanker runt om i världen genom att donera 1 kg livsmedel för varje försåld m2-yta av den nya Six•S Collection för att bidra med mat till världens fattigaste och mest utsatta befolkningar.

Fram till slutet av 2020 kommer solidaritetsinitiativet att fokusera särskilt på de befolkningar vars liv har drabbats allvarligt av Coronavirus-pandemin.

I samarbete med sitt nätverk av distributionspartners kommer mat att doneras till lokala livsmedelsbanker runt om i världen för att säkerställa spridningen av solidaritetsbudskapet samth förmedla detta budskap internationellt.

Alla som ingår i Neolith® Group är fullt medvetna om den viktiga roll dessa välgörenhetsorganisationer spelar i dessa osäkra tider. Företaget, stämplat som etiskt, känner en moralisk skyldighet att hjälpa till på alla sätt det kan.

Pin It on Pinterest

Share This