Neolith® Global Forest

Under önskan att bevara planetens biologiska mångfald ansluter sig Neolith® Group till ett nytt globalt ekologiskt initiativ som syftar till att skydda vår naturliga värld genom att plantera 300 träd i några av de mest hotade och ömtåliga ekosystemen i världen.

En återplanteringskampanj kommer att genomföras genom Treedom för att ge dess “partners” erkännande för sitt utmärkta arbete och plantera ett träd för var och en av dem.

Planting Life

Kenya, Kamerun, Haiti och Ecuador är de regioner som valts ut för att starta detta skogsbruksprojekt inkluderande olika arter såsom: 60 tomatträd, 50 grevilleaträd och 10 moringaträd i Kenya. 70 kakaoträd och 35 bananträd i Kamerun, liksom 50 cashewträd i Haiti och 25 kaffeträd i Ecuador. Detta kommer att medföra en stor förändring och finansiera flertalet små jordbruksprojekt inom dessa områden.

Dessutom kommer det resultera i många andra och varierande fördelar såsom skydd av flora och fauna samt kampen mot markerosion.

Med detta initiativ kommer, Med detta initiativ kommer Neolith® även att absorbera 68 450 ton CO2 och involvera totalt 18 plantager vilket bidrar till självförsörjningen i lokalsamhället. Tack vare att tillhandahålla direkt finansiering till lokala bönder samt ge dem utbildning som breddar deras kapacitet får de möjligheten att avnjuta andra beständiga lösningar.

Neolith® kommer också att kunna följa den kollektiva utvecklingen av alla de träd som planteras och genomföra en uppföljning genom sin egen onlineplattform för att kontrollera varje enskilt träds geografiska placering, dess tillväxt eller status och hur mycket CO2 som har absorberats under dess livstid.

En grönare framtid

En gest av tacksamhet från Neolith® till sina distributörer som genomförs i nuet men med verkligt och mätbart värde i framtiden. Samtidigt påvisas det hållbara DNA som kännetecknar varumärket för att inspirera och uppmuntra dess samhälle att gå med i detta stora miljöarbete som berör oss alla.