Samarbete med stiftelsen för Downs Syndrom i Castellón.

Under 2013 samarbetade Neolith® Group med Utbildningsenheten och Arbetsförmedlingen vid stiftelsen för Downs syndrom i Castellón genom att anställa sin yngsta personal för att utföra manipuleringsarbete i företaget bestående av applicering av klistermärken och montering av varuprover från Neolith® Group.

Aktiviteten utfördes i stiftelsens specialanställningscenter, en verksamhet enhetlig för alla företag.

Med denna typ av sociala engagemang har Neolith® Group bidragit till att förbättra livskvaliteten för de mest utsatta ungdomarna samhället och därmed delta i kampen för att kunna erbjuda arbetsplatser för alla samhällskategorier.