Samarbete med Stiftelsen Vicente Ferrer.

2016 samarbetade Neolith® Group med det initiativ som lanserades av stiftelsen Vicente Ferrer i Andhra Pradesh (Indien), vars uppdrag var att vända situationen med fattigdom och historisk ojämlikhet och genomföra olika positiva åtgärder med inverkan på människor och deras samhällen.

Neolith® Group bidrog specifikt med byggandet av bostadskolonin Maruvapalli för daliterna. Dessa människor är de fattigaste och mest diskriminerade medborgarna i det indiska samhället bestående av 160 miljoner personer som levde avskilda från befolkningen.

De framtida invånarna arbetade med att bygga, hitta arbete, förbättra livsmiljön och delta i skapandet av samhällen där man kan leva med värdighet.

Bostäderna erbjöd fysiskt skydd i en hård klimatmiljö såsom monsunregn, intensiv hetta (mer än 45 ºC) och bett från olika typer av djur. Detta projekt gjorde det möjligt för daliterna att bestämma över sitt eget öde genom att främja medvetenhet om sina rättigheter, egenorganisation och deltagande i utbildning, hälsa, kvinnor, ekologi eller handikapprogram.

Neolith® Group stödde detta initiativ genom att bygga två hus med badrum och dusch, anpassade till seder och material som finns i området och som fick sina egna namn: Neolith® och Granith®.