יוזמה סולידרית:
#KiloOfKindness.

התחייבה לבצע תרומות חשובות למאגרי מזון בכל Neolith® Group ,2020 בקיץ Collection העולם, ותרמה ק”ג של מזון לכל מ”ר שנמכר מהקולקציה החדשה כדי להאכיל את האוכלוסיות העניות והפגיעות ביותר בעולם. ,Six•S

עד סוף 2020 היוזמה הסולידרית תתרכז בעיקר באותם אוכלוסיות שחייהן הושפעו קשות בגלל מגפת נגיף הקורונה.

בשיתוף פעולה עם רשת השותפים המפיצים, יותר מוצרי מזון למאגרי מזון מקומיים בכל העולם, במטרה להבטיח את הפצת מסר הסולידריות ולהרחיב אותו לרמה בינלאומית.

מודע לתפקיד החשוב שיש לפעולות צדקה אלה בזמני אי וודאות Neolith® Group אלה. לכן, מתוקף מעמדה כחברה מוסרית, היא מרגישה את החובה המוסרית לעזור בכל מה שהיא יכולה.

Pin It on Pinterest

Share This